top of page

Zásady ochrany osobných údajov
 
Ochrana osobných údajov webstránky GameTime s.r.o.
Ochrana osobných údajov podľa GDPR
Spoločnosť GameTime s.r.o., so sídlom Vajnorská 55, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55666396, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 171705/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje: 
meno, priezvisko
e-mailovú adresu
telefónne číslo
adresu/sídlo
 
Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať na prijatie kontaktného formuláru a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.
 
Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.
 
Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 117 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.
  
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
Poskytovateľ služby Wix, prevádzkovanej spoločnosťou Wix.com Ltd, so sídlom 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, IČO: 513881177.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou GameTime s.r.o. teda správcom osobných údajov.
 
Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese Info@gametime.company
 
Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.gametime.company, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.
 
Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.
 
Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.
 
Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.
 
Súbory cookies používame na účely:
merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
základné funkčnosti webových stránok
Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 
Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov
Udeľujete týmto súhlas spoločnosti GameTime s.r.o., so sídlom Vajnorská 55, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55666396, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 171705/B (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
meno / prezývku;
emailovú adresu;
fotografiu (ak poskytnete cez službu tretej strany).
 
Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.
 
Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 10 rokov a to za účelom:
zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
Poskytovateľ služby Wix, prevádzkovanej spoločnosťou Wix.com Ltd, so sídlom 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, IČO: 513881177.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné vziať kedykoľvek späť a to zaslaním listu alebo emailu so žiadosťou o odstránenie.
 
Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok anonymizovanie informácií o diskutujúcom pri Vašich príspevkoch (úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu), popr. na písomnú žiadosť (list, email) kompletné vymazanie Vašich diskusných príspevkov;
požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva;
vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu;
u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť;
nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania;
požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov;
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením;
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielania e-mailových obchodných oznámení
Udeľujete týmto spoločnosti GameTime s.r.o., so sídlom Vajnorská 55, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55666396, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 171705/B (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
emailovú adresu.
 
Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.
 
Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:
zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
Poskytovateľ služby Wix, prevádzkovanej spoločnosťou Wix.com Ltd, so sídlom 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, IČO: 513881177.

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.
 
Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja;
požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva;
vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu;
u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť;
nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania;
požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov;
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením;
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Práca s cookies
Prevádzkovateľ webovej stránky www.gametime.company, spoločnosť GameTime s.r.o., so sídlom Vajnorská 55, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55666396, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 171705/B (ďalej len „predávajúci" alebo „správca ") pracuje na tejto webovej stránke so súbormi cookies.

Čo sú to cookies?
Cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači, a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti. Umožňujú tak napríklad prispôsobiť stránky pre ideálny zákaznícky zážitok, zobraziť určitý obsah šitý práve Vám na mieru, analyzovať návštevnosť webových stránok a pod.
 
Zber cookies sa považuje za spracovanie osobných údajov.
 
Aké typy cookies používame?
 
Technické cookies
Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a všetkých funkcií, ktoré ponúka a nemôžu byť vypnuté bez zablokovania funkcií stránky. Sú zodpovedné okrem iného za uchovávanie produktov v košíku, prihlásenie k zákazníckemu účtu, fungovanie filtrov, nákupný proces alebo ukladanie nastavenia súkromia. Z tohto dôvodu technické cookies nemôžu byť individuálne deaktivované alebo aktivované a sú aktívne vždy.

Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame anonymne a súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych používateľov nášho webu. Vďaka týmto cookies môžeme optimalizovať výkon a funkčnosť našich stránok.
 
Preferenčné cookies
Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá. Je to napríklad Vami preferovaný jazyk, mena, obľúbené alebo naposledy prezerané produkty a pod. Vďaka týmto cookies Vám môžeme odporučiť na webe produkty a ponuky, ktoré budú pre Vás čo najzaujímavejšie.
 
Marketingové cookies
Marketingové cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám dokázali zobraziť čo najrelevantnejší obsah alebo reklamy tak na našich stránkach, ako aj na stránkach tretích subjektov. To je možné vďaka vytváraniu tzv. pseudonymizovaného profilu podľa vašich záujmov. Ale nebojte sa, týmto profilovaním spravidla nie je možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Pokiaľ nevyjadríte súhlas s týmito cookies, neuvidíte v reklamných oznámeniach obsah šitý na mieru Vašim záujmom.
 
Ako povoliť / zakázať využitie cookies?
Povoliť jednotlivé skupiny cookies je možné prostredníctvom cookies lišty na našom webe, ktorá sa vám objaví pri prvom príchode a ďalších vhodných situáciách.
Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

Ak bude mať váš prehliadač použitie cookies zakázané, nemôžeme ale zaručiť dokonalý, či dokonca funkčný chod webových stránok.

 
Zhromaždené cookies súbory môžu byť spracované ďalšími spracovateľmi:
Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Poskytovateľom služby Google Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
Poskytovateľom služby Sklik, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5 – Smíchov;
Poskytovateľom služby Hotjar, prevádzkovanej spoločnosťou Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe.
 
Zmienka na záver
Práca s osobnými údajmi prebieha v rámci Európskej únie. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, potom na základe príslušných právnych predpisov (výnimky schválené Európskou úniou, prípadne po splnení ďalších požiadaviek na bezpečnosť práce s dátami).

bottom of page